Ønsker du garn av ull fra dine egne sauer?

Ønsker du garn av ull fra dine egne sauer?

Informasjon om leiespinning

Har du spesiell ull som du har lyst til å få laget noe av? Leiespinning er det vi gjør mest av i vår bedrift. Vi gir råd og samarbeider med deg om hvilke produkt som egner seg best for din ull, alt etter dine ønsker og de egenskapene ulla har. Vi lager garn og mange andre produkter basert på ulike ullfiber.

Selbu Spinneri tilbyr:

 • Foredling av ull fra sau og andre dyrefiber
 • Råd om behandling og sortering av ull
 • Opplæring i sortering etter kvalitet, bruksområde og farge (sorteringskurs)

Vil du vite mer om å leiespinne eget garn hos Selbu Spinneri? Les vår leiespinneguide:

Generell informasjon om leiespinning

Veien fra ullfiber som råvare til ferdig spunnet garn er en lang og arbeidskrevende prosess. Ulla skal manuelt sorteres og vaskes, behandles gjennom flere produksjonsledd før fiberen er klar til å sendes ut til kunden. Før du får garnet fra oss skal ulla gjennom minimum 10 maskiner og masse manuelt arbeid som er en lang og tidkrevende prosess.

En forenklet kort beskrivelse av ullforedlingsprosessen ved spinneriet er slik:

 1. Sortering – ullfeller sendes eller leveres direkte fra bonden og sorteres av våre erfarne medarbeidere på spinneriet. Ulla sorteres etter fiberkvalitet og farge, kategoriseres og lagerføres i spinneriets spinnekø
 2. Vask – ulla vaskes for å fjerne skitt, vegetabiler og andre urenheter. Her vaskes også mye av den naturlige lanolinen ut, hvorav ulla mister omtrent 30% av sin vekt.
 3. Rensing – den rene ulla sendes gjennom renseren som bearbeider fiberen til en luftig og ren fibersky. I denne prosessen fjernes rusk og fiber som ikke egner seg til garn.
 4. Karding- Den rensede ulla sendes gjennom kardeverket vårt der ulla kardes slik at vi får et jevnt flor som samles til et kardebånd som går videre til strekking.
 5. Strekking – her strekkes kardebåndene i to omganger og klargjøres til spinning av garn. Denne prosessen kjemmer ulla og jevner ut ujevnheter i kardebåndene.
 6. Spinner – garnet spinnes til en tråd for deretter å tvinnes.
 7. Ferdigstilling – Etter tvinning dampes garnet og tørkes på kon
 8. Pakking av ferdig garnprodukt og utsending til leiespinner

Leiespinneprosessen tar per i dag opp til 12-18 måneder fra innlevert ullfiber til ferdig garn. Andre produkter enn garn kan ha kortere ventetid. Som leiespinner oppdateres du fra spinneriet når ulla di har tur i spinnekøen og går inn til produksjon. Leiespinner blir kontaktet og fakturert når garnet er ferdig og klart for utsendelse. Disse forsendelsene er ofte av store verdier og derfor ønsker vi forhåndsbetaling for nye kunder.

Når du leiespinner garn hos oss kan du få det tilbake på kon (pappkon med 1-2kg). Om du velger å få garnet på kon kan du selv dele det opp til ønsket størrelse og format for videre salg. Det andre alternativet er å få garnet i ferdige nøster på 100gram. Det er også mulig å få garnet tilbake i 50 grams hesper for et lite tillegg i prisen. Ryegarn får du tilbake i bunter på ca. 450-550 gram. Kardebånd får du også i bunter som du selv kan dele opp til ønsket størrelse for salg om ønskelig. Standarden for tovatepper er 800grams teppene våre. Det er denne størrelsen du får om ikke annet avtales.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor tar det så lang tid fra jeg leverer ull til jeg får den tilbake som ferdig produkt?

Selbu Spinneri har til enhver tid flere tusen kilo ull på lager i spinnekø. Fra ulla leveres inn til spinneriet, til ferdig produkt leveres tilbake, kan det gjerne ta 12-18 mnd. Vi er et veldig lite spinneri. Til sammenligning er alle våre maskiner til sammen mindre enn en maskin på et industrispinneri. Et normalt parti for oss ligger på ca. 20 kg, mens hos et industrispinneri snakker man flere hundre kilo opp til et tonn. En annen viktig faktor er mengden manuelt arbeid hos oss. I snitt må all ull som skal bli til garn gjennom 10 maskiner. Det vil si minimum 10 runder med bæring, flytting og fordeling av ull. Bare tørketiden av vasket ull og dampet garn alene tar 6-8 dager. I tillegg sorterer vi ulla for hånd før vi tar den inn i produksjon. I vår produksjon har vi over 20 maskiner som alle trenger vedlikehold, og av og til reparasjoner. Små reparasjoner gjør vi selv, men om det skulle være et stort problem må vi hente inn mekaniker får å ordne det. I verste fall må de som har laget maskinene komme for å reparere eller vi må vente på deler fra produsenten. Dette medfører produksjonstans og fører til forsinkelser. Vi jobber hele tiden med å korte ned ventetiden for leiespinnerne våre.

Hva koster det å levere ull til å spinne hos dere?

Prisen for leiespinning varierer ut fra mange faktorer, det er derfor vanskelig å operere med en enkel prissetting. Vi oppfordrer deg til å sette deg grundig inn i våre priser før du bestiller leiespinning.

Vår generelle prisliste for leiespinnere gir en oversikt over ulike prisstrukturer basert på vekt, sorteringsbehov og fiberkvalitet. Se prisliste for leiespinning.

Hvorfor får jeg tilbake mye mindre ull enn jeg har levert inn?

Ullfiber av sau av grei kvalitet vil i snitt likevel miste ca. 50% av sin vekt gjennom de ulike produksjonsstegene i spinneriet. Ca. 30% av ullvekten ved ankomst utgjør lanolin, som forsvinner under vask. En øvrig del renses ut enten manuelt ved første sortering eller maskinelt underveis grunnet ulike kvalitetsfeil i fiberen.

Hvordan kan jeg redusere svinnet i produksjonen for ulla jeg leverer til dere?

Du kan redusere svinnet betraktelig ved å sortere ulla før du leverer den til oss.

 • Ull fra buk og lår er som regel kort og møkkete og bør sorteres ut
 • Vårull er som regel for kort til å spinne – se minstemål for underull av ulike dyrefiber
 • Ull som er filtet bør sorteres ut da denne ulla ikke kan gå gjennom maskinene våre
 • Ull som inneholder mye skitt og vegetabiler vil ikke bli ren nok i vask og vil bli sortert ut
 • Ull med kutterflis tar vi ikke inn i vår produksjon da kutterflisen setter seg fast i maskinene og må pirkes ut for hånd

Det beste du kan gjøre både for å redusere svinn og kostnad er å lære mer om ullsortering og ullhåndtering. Vi holder kurs i dette og oppfordrer alle våre leiespinnere til å melde seg på vårt kurs i ullsortering. Som en del av kurset får du se på produksjonen vår og lære om prosessen til ferdig garn.

Hva skjer med ulla som dere sorterer ut?

Vi sorterer ulla etter kvalitet ut ifra hva kunden ønsker å få laget, og hva som er mulig å lage av ulla. Denne prosessen varierer etter hvilken fiber det er snakk om, men som regel går fiber vi mener er for dårlig til å lage noe av til Norilias ullmottak.

Hvor miljøvennlig er produksjonsprosessen til spinneriet?

Vi baserer produksjonen på vannkraft og alle kjemikalier som brukes er GOTS (Global Organic Textile Standard) godkjente. Utslippet fra vår ullvask tilsvarer utslipp fra et gårdsbruk med melkeproduksjon. Vaskevannet renses i kommunalt renseanlegg. Vi reduserer forbruk av både strøm kjemikalier og vann så mye som mulig ved rasjonelle prosesser. Siden alt gjøres i våre lokaler i Klæbu, er det lite transport. Vi er opptatt av å utnytte all ull, også den som ikke kan spinnes, og jobber hele tiden med å utvikle nye produkt og bruksområder for den ulla.

Når i prosessen faktureres leiespinneren for produktene vi lager?

Som regel sender vi faktura når garnet er ferdig slik at vi vet nøyaktig hvor mye det er. For nye leiespinnere ønsker vi at garn og evt. andre produkter betales før vi sender det siden det kan være snakk om store verdier.

Hvor mye ull må man levere for å få spunnet hos dere?

Vi har minimumsvekt for antall kg vi må ha for å lage noe av ulla. Se tabell for pris og minimumsvekt. Det hender vi gjør noen unntak, men da må dette være avtalt på forhånd.

Hvorfor kan man ikke som leiespinner bestille ferdig farget garn fra egen ull?

Vi har ikke noe fargeri så det lille vi farger er håndfarget, laget i en vanlig kjele med veldig små mengder av gangen. Dette er naturlig nok ikke lønnsomt for oss siden vi må bruke tiden vår på å lage garn og er derfor ikke noe vi kan gjøre i stor skala. Vi holder av og til kurs i farging så du kan lære å farge garnet du har leiespunnet hos oss.

Hvilke typer fiber tar dere imot for leiespinning?

Vi leiespinner stort sett ull fra de gamle norske sauerasene, men tar også imot ull fra andre saueraser, Alpakka og enkelte hunderaser.

Kan jeg selge ulla mi til spinneriet?

Vi kjøper litt ull direkte fra bønder og om du har ull av god kvalitet kan det være aktuelt å kjøpe ulla. Ta kontakt med oss om dette skulle være aktuelt.

Har du flere spørsmål så ta gjerne kontakt på e-post: [email protected]